IHAP-West

Integrale Huisartsenpraktijk West

Witte de Withstraat 11
1057 XE Amsterdam
020-3892005

Praktijkondersteuner Somatiek

Een praktijkondersteuner is een medewerker in de praktijk die de huisarts ondersteunt in de zorg voor patiënten met bepaalde klachten of ziekten. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur. In onze praktijk is er een praktijkondersteuner somatiek (voor lichamelijke klachten) en een praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg) voor psychische klachten en vragen.

Natasja Wester is onze praktijkondersteuner somatiek. Zij is verpleegkundige en verricht de volgende werkzaamheden in de praktijk:

- Controles diabetes (suikerziekte) patiënten, begeleiding bij koolhydraat beperkt dieet (in samenwerking met dietiste)

- Controles COPD/astma (longziekte) patiënten

- Controles van patiënten met hart en vaatziekten en patiënten met een hoog risico hierop

- Hulp bij stoppen met roken.

Patiënten met suikerziekte, COPD en hart en vaatziekten zullen elk jaar ook bij de huisarts op controle komen.