IHAP-West

Integrale Huisartsenpraktijk West

Witte de Withstraat 11
1057 XE Amsterdam
020-3892005

Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Ook bij ons gaat er wel eens wat mis. Wanneer u een klacht over ons heeft, horen wij dat graag. Wij staan er voor open om uw klacht te bespreken en daarvan te leren. Bij de assistente kunt u een formulier krijgen waarmee u uw klacht bij ons kan indienen. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg:    www.skge.nl   De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 - 0229100 

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl